jueves, 8 de marzo de 2012

Libro estrela de relixiónO Departamento de Relixión recomenda o seguinte libro:
El Rey, el Sabio y el Bufón
El Gran Torneo de las
Religiones
SHAFIQUE KESHAVJEE
Ediciones Destino, 2001
¿Deus ten cabida e sentido na nosa sociedade? Nas súas distintas
manifestacións relixiosas, ¿une ou separa ás persoas? ¿Pode chegar a ser
instrumento de concordia e unidade?

Buscando a resposta a
un extrano soño, o Rei dun país lonxano déixase convencer por su Sabio e o seu
Bufón e convoca nada menos que o Gran Torneo das Relixións, no que compiten
representantes de cinco grandes tradicións relixiosas - un xudío, un cristián,
un musulmán, un hindú e un budista -, ós que se une un ateo.

Pero, ¿qué ocorre cando
un xudío, un cristián, un musulmán, un hindú, un budista e un ateo se encontran
para confrontar as súas opinións? ¿Quén resultará vencedor nesta reñida
competición?

Shafique Keshavjee, escribe
un fermoso libro, con toques de humor e intriga, que nos axuda a comprender as
claves das principais tradicións relixiosas; e ó mesmo tempo invítanos a entendernos,
ou sexa, a achegarnos ó outro aceptándonos noutra das manifestaciónss da nosa
diversidade.

Shafique Keshavjee
(Kenia, 1955)
Teólogo de orixe
hindú é o autor do libro sobre as relixións El Rey, el Sabio y el Bufón:
el gran torneo de las religiones,
É pastor da Iglexa
Reformada
, autor dunha tése doctoral sobre Mircea
Eliade
, (o gran estudioso da fenomenoloxía das relixións), e ademáis é
autor da obra Dios, mis hijos y yo, na que intenta, coa necesidade
cada vez maior do diálogo interrelixioso como referencia, explicarnos quén é Deus.
É tamén un dos
animadores de Arzillier, unha casa para fomentar o
diálogo entre as relixións, en Lausana, Suiza, donde vive actualmente.


Dios,
mis hijos y yo
Shafique
Keshavjee.
Edit. Destino.

É outra obra do mesmo autor. Escrita para aqueles
xóvenes que nunca oiron falar de Dios e para os pais que non saben cómo falar
dél.
Este texto achéganos, a través da Biblia, os
místicos medievais, os pensadores de Oriente e Occidente e de científicos
contemporáneos ás múltiples e ás veces contradictorias formas de concebir o seu
ser superior.


E da mesma temática atoparás na nosa
biblioteca este fermoso, sinxelo e atrainte libro de ROGER-POL DROIT. La
Religión explicada a mi hija.
A través do diálogo coa súa filla de trece anos, o
filósofo Roger-Pol Droit expón de forma clara e sintética qué é a relixión, cáles
son foron e son os principais credos
do home.
«As relixións son un elemento esencial da
experiencia humana. Se non falamos delas ós nosos fillos, é posible que algúns
tesouros da humanidade se lles escapen totalmente.» (p. 12)
Eliade, además de la obra Dios, mis hijos y
yo, en la que intenta,
con la necesidad cada vez mayor del diálogo
interreligioso como referencia,
explicarnos quién es Dios.
Así mismo, es uno de los animadores de Arzillier,
una casa para fomentar el diálogo entre las
religiones, en Lausana, Suiza,
donde vive actualmenteen la que intenta,
con la necesidad cada vez mayor del diálogo interreligioso
como referencia,
explicarnos quién es Dios.en la que intenta,
con la necesidad cada vez mayor del diálogo
interreligioso como referencia,
explicarnos quién es Dios.

No hay comentarios:

Publicar un comentario