viernes, 15 de febrero de 2013

Un poema para cada día: "Toute l'âme résumée..." de Stephane Mallarmé


Stephane Mallarmé foi un poeta e crítico francés; un dos grandes do séc ulo XIX que representa o cumio do movemento simbolista así como o antecedente das vangardas dos primeiros anos do século XX. A súa obra amosa a pegada de maestros como Théofile Gautier e Charles Baudelaire.

Na poesía de Mallarmé atopamos unha sintaxe experimental, cun ritmo e vocabulario pouco comúns. Crea poemas pechados en si mesmos, alonxados do realismo, con constantes resonancias. A sonoridade da súa poesía e as cores xogan un papel importante na súa obra, facendo que a súa traducción sexa complexa.

Toute l'âme résumée
Quand lente nous l'expirons
Dans plusieurs ronds de fumée
Aboli en autres ronds

Atteste quelque cigare
Brûlant savamment pour peu
Que la cendre se sépare
De son clair baiser de feu

Ainsi le choeur des romances
A la lèvre vole-t-il
Exclus-en si tu commences
Le réel parce que vil

Le sens trop précis rature
Te vague littérature

                             Stephane Mallarmé

No hay comentarios:

Publicar un comentario