jueves, 22 de octubre de 2009

A MILI
Dentro do proxecto Historia dunha fotografía Alexis e Alba aportan diferentes imaxes do servicio militar. Aínda non coñecemos as historias dos seus protagonistas pero as fotografías seguro serán unha escusa perfecta para falar da mili.
En España, os distintos servicios militares implantados a partir da Rexencia posterior á morte de Fernando VII atopáronse con problemas de aceptación social. A posibilidade de pagar para eludir o servicio fixo que a maioría dos recrutas foran de clases sociais baixas, o cal causaba certa animadversión entre os afectados. Este servicio sempre foi exclusivo dos homes. Durante os últimos anos do franquismo producíronse os primeiros casos de obxección de conciencia de carácter antimilitarista (as testemuñas de Jehová negábanse xa a cumprir co servizo militar). Tras a Transición, créase o MOC (Movemento de Obxección de Conciencia), cunhas decenas de militantes. En 1984 regulouse por primeira vez a obxección de conciencia. En 1997 presentáronse 130.000 solicitudes de obxección de conciencia e ao ano seguinte por primeira vez os obxectores superaron en número aos recrutas: 144.823. O Servicio Militar Obrigatorio foi suspendido (pero non abolido) en España o 31 de decembro de 2001, e finalmente suprimido polo goberno de José María Aznar.

No hay comentarios:

Publicar un comentario